مدل سمند

مدل سمند


توضیحات

  • 1
  • اکتبر 31, 2015
معرفی مشخصات مقدار
نام مدل سمند تعداد در کارتن
سایزمردانه 40-45 30 جفتی
سایزنوجوان 36-39 36 جفتی
سایزپسرانه 31-36 36 جفتی
سایزبچگانه 26-29 48 جفتی
 رنگ  5 رنگ