نمایش 46–54 از 57 نتیجه

نمایش 9 24 36

فستیوال

معرفی مشخصات مقدار
نام مدل فستیوال(زنانه) تعداد در کارتن
سایززنانه 37-41 30 جفتی
سایزنوجوان 32-35 48 جفتی
سایزدختر 29-31 48 جفتی
سایزبچگانه - -
 رنگ  7 رنگ -

قلبی

معرفی مشخصات مقدار
نام مدل قلبی(زنانه) تعداد در کارتن
سایززنانه 37-41 24 و 36 جفتی
 رنگ  9 رنگ -

کریستال

معرفی مشخصات مقدار نام مدل کریستال(زنانه) تعداد در کارتن سایززنانه 37-41 30 جفتی  رنگ  7 رنگ –

ماهان

معرفی مشخصات مقدار
نام مدل ماهان تعداد در کارتن
سایزمردانه 40-45 24 جفتی
سایزنوجوان - -
سایزپسرانه- - -
سایزبچگانه - -
 رنگ  6 رنگ -

مدل آرین

معرفی مشخصات مقدار
نام مدل آرین تعداد در کارتن
سایزمردانه 40-45 24 جفتی
سایزنوجوان * *
سایزپسرانه * *
سایزبچگانه * *
 رنگ  6 رنگ -

مدل سام

معرفی مشخصات مقدار
نام مدل سام(مردانه) تعداد در کارتن
سایز(مردانه) 40-45 30 جفتی
سایز(نوجوان) 36-39 36 جفتی
سایز(پسرانه) 31-36 36 جفتی
 رنگ  5 رنگ -

مدل سمند

معرفی مشخصات مقدار
نام مدل سمند تعداد در کارتن
سایزمردانه 40-45 30 جفتی
سایزنوجوان 36-39 36 جفتی
سایزپسرانه 31-36 36 جفتی
سایزبچگانه 26-29 48 جفتی
 رنگ  5 رنگ -

مدل شایان

معرفی مشخصات مقدار
نام مدل شایان تعداد در کارتن
سایزمردانه 40-45 24 جفتی
سایزنوجوان - -
سایزپسرانه- - -
سایزبچگانه - -
 رنگ  6 رنگ -

مدل طاووس

معرفی مشخصات مقدار
نام مدل طاووس(زنانه) تعداد در کارتن
سایز 37-41 30 جفتی
 رنگ  7 رنگ -