کارخانه کفش سالار

استان قم قطب تولید کفش ماشینی کشور محسوب می شود، و در حال حاضر حدود 300 واحد صنعتی فعال در استان وجود دارد. قابل توجه است بدانیم 80 درصد از ظرفیت تولید کفش ماشینی کشور متعلق به استان قم است که خوشبختانه 70 درصد از صادرات کل کشور را در ( حوزه کفش ماشینی ) قم تامین می کند.

آقای مصطفی کرمانی تولید کننده موفق در استان قم از صادرات به کشورهای گرجستان، افغانستان، پاکستان، عراق عمان و کشورهای حوزه CIS سخن گفت و افزود: در سال 90 انجمن صنایع کفش استان با تشکیل کنسرسیوم صادراتی و تأمین فروشگاه های زنجیره ای موفق به بالا بردن نرخ تولید در صنعت کفش و صندل شده است.