• این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ما در کارخانه کفش سالار به اصول زیر در روند رسیدگی به شکایات پایبندیم :

شفاف‌سازی: دسترسی آسان مشتریان به اطلاعات

دسترسی: تسهیل در ثبت، ردیابی و پیگیری

پاسخ‌دهی: ارزیابی و بررسی

واقع‌بینی: نگرش منصفانه، معقول و منطقی

رایگان بودن: فرایند رایگان برای ثبت شکایات

محرمانگی: پایبندی به اصل رازداری و حفظ اطلاعات

مشتری‌مداری: برخورد محترمانه

پاسخگویی: پایبندی به رفع ریشه‌ای مشکل و عدم تکرار آن